Forum


Powrót Oświadczenie wykonawcy podpisane odręcznie przez właściciela firmy a potem elektronicznie przez pełnomocnika

A.

Anna .....

1

Czy należy uznać za prawidłowe przedłożenie przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust 2 Pzp oświadczenia dot. dopuszczenia zaoferowanego asortymentu do obrotu na terenie RP - pierwotnie podpisanego w wersji papierowej przez właściciela firmy a następnie skan w formie PDF podpisany elektronicznie przez Pełnomocnika?
Czy należy uznać za prawidłowe przedłożenie przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust 2 Pzp oświadczenia dot. dopuszczenia zaoferowanego asortymentu do obrotu na terenie RP - pierwotnie podpisanego w wersji papierowej przez właściciela firmy a następnie skan w formie PDF podpisany elektronicznie przez Pełnomocnika?
0
2020-09-30 09:45 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1043

Scan w formie pdf podpisany elektronicznie to kopia, więc kopie może potwierdzać każdy uprawniony, w tym pełnomocnik
Scan w formie pdf podpisany elektronicznie to kopia, więc kopie może potwierdzać każdy uprawniony, w tym pełnomocnik
0
2020-09-30 09:50 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy