Forum


Powrót Błąd polegający na nieprawidłowym postawieniu przecinka

M.

Małgorzata .....

0

Wykonawca po złożeniu oferty, po otwarciu złożył pismo w którym pisze, że popełnił błąd polegający na nieprawidłowym postawieniu przecinka w cenie jednostkowej za przedmiot - jest 520,00 zł - miało być 52,00. Czy można potraktować tego typu błąd za omyłkę pisarką i poprawić go w świetle art. 87 ust. 2 ustawy Pzp? Ranking ofert zmieni się i oferta Wykonawcy będzie najkorzystniejsza. Czy można to uznać za oczywistą omyłkę pisarską jako uchybienie o charakterze oczywistym?
Wykonawca po złożeniu oferty, po otwarciu złożył pismo w którym pisze, że popełnił błąd polegający na nieprawidłowym postawieniu przecinka w cenie jednostkowej za przedmiot - jest 520,00 zł - miało być 52,00. Czy można potraktować tego typu błąd za omyłkę pisarką i poprawić go w świetle art. 87 ust. 2 ustawy Pzp? Ranking ofert zmieni się i oferta Wykonawcy będzie najkorzystniejsza. Czy można to uznać za oczywistą omyłkę pisarską jako uchybienie o charakterze oczywistym?
0
2020-09-30 14:16 0

J.

Justyna .....

Fachowiec 491

Nie jest to omyłka pisarska z art. 87 ust. 2 pkt 1 - tam są wymienione oczywiste omyłki pisarskie, które Zamawiający bez pomocy Wykonawcy sam zauważa i nie ma wątpliwości co do ich poprawienia (są widoczne na pierwszy rzut oka). Jest to błąd powodujący odrzucenie oferty (art. 89 ust. 1 pkt 6).
Nie jest to omyłka pisarska z art. 87 ust. 2 pkt 1 - tam są wymienione oczywiste omyłki pisarskie, które Zamawiający bez pomocy Wykonawcy sam zauważa i nie ma wątpliwości co do ich poprawienia (są widoczne na pierwszy rzut oka). Jest to błąd powodujący odrzucenie oferty (art. 89 ust. 1 pkt 6).
0
2020-09-30 15:00 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy