Forum


Powrót Usługi społeczne - protokół postępowania

MC

Maria Chrzanowska

0

Czy przy zamówieniach na usługi społeczne: a) > 750 000 euro; b) < 750 000 euro, obowiązują jakieś zapisy ustawy lub rozporządzenia dotyczące protokołu postępowania, czy zamawiający sporządza protokół wg własnych procedur?
Czy przy zamówieniach na usługi społeczne: a) > 750 000 euro; b) < 750 000 euro, obowiązują jakieś zapisy ustawy lub rozporządzenia dotyczące protokołu postępowania, czy zamawiający sporządza protokół wg własnych procedur?
0
2016-10-28 06:41 0

ED

Edyta Dębiec

2

W postępowaniach powyżej 750 000 euro obowiązuje art. 138l, który wskazuje obowiązek stosowania przepisów działu II rozdziału 5 - dokumentowanie postępowania, tylko że w rozporządzeniu odnośnie protokołu nie ma wzorów do usług społecznych. Natomiast poniżej 750 000 nie stosuje się ww. przepisu i właśnie zastanawiam się tez czy robić jakikolwiek protokół?
W postępowaniach powyżej 750 000 euro obowiązuje art. 138l, który wskazuje obowiązek stosowania przepisów działu II rozdziału 5 - dokumentowanie postępowania, tylko że w rozporządzeniu odnośnie protokołu nie ma wzorów do usług społecznych. Natomiast poniżej 750 000 nie stosuje się ww. przepisu i właśnie zastanawiam się tez czy robić jakikolwiek protokół?
0
2016-10-28 07:47 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy