Forum


Powrót Formularz oferty - brak informacji o produkcie

A.

Anna .....

6

Witam,
czy w formularzu oferty mogę zastrzec, iż w przypadku braku informacji o producencie, serii itp. oferta będzie uznana za niezgodną z SIWZ i będzie podlegać odrzuceniu?
Witam, czy w formularzu oferty mogę zastrzec, iż w przypadku braku informacji o producencie, serii itp. oferta będzie uznana za niezgodną z SIWZ i będzie podlegać odrzuceniu?
0
2020-10-01 14:46 0

A.

Anna .....

2

Dołączę się do pytania - może w sumie żeby potwierdzić?:-)
Też będę ogłaszać postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego z podziałem na zadania. W celu wykazania (art. 25.1.2) Pzp), że zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, chcę zażądać złożenia wykazu oferowanego sprzętu zgodnie z treścią przygotowanego przez Zam. załącznika do SIWZ. Wykaz oferowanego sprzętu musi zawierać dane takie jak: producent, nazwa, typ, model itp. Umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego sprzętu. W związku z tym, że taki wykaz stanowi treść oferty, nie można zastosować art. 26 ust. 3 - można zastosować tylko art. 87 - więc zasadne jest takie zastrzeżenie, że "w przypadku braku informacji o producencie, serii itp. oferta będzie uznana za niezgodną z SIWZ i będzie podlegać odrzuceniu" - prawda?
Dołączę się do pytania - może w sumie żeby potwierdzić?:-) Też będę ogłaszać postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego z podziałem na zadania. W celu wykazania (art. 25.1.2) Pzp), że zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, chcę zażądać złożenia wykazu oferowanego sprzętu zgodnie z treścią przygotowanego przez Zam. załącznika do SIWZ. Wykaz oferowanego sprzętu musi zawierać dane takie jak: producent, nazwa, typ, model itp. Umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego sprzętu. W związku z tym, że taki wykaz stanowi treść oferty, nie można zastosować art. 26 ust. 3 - można zastosować tylko art. 87 - więc zasadne jest takie zastrzeżenie, że "w przypadku braku informacji o producencie, serii itp. oferta będzie uznana za niezgodną z SIWZ i będzie podlegać odrzuceniu" - prawda?
0
2020-10-02 08:28 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy