Forum


Powrót Postępowanie wykobawcze do umowy ramowej

M.

Marta .....

2

Dzień dobry. Jak prowadzimy postepowanie do umowy ramowej? Czy tworzymy nowy SIWZ i przesyłamy do Wykonawców zaproszonych do złożenia ofert? Czy składają oni oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnieniu warunków udzialu? A co z informacjami z otwarcia ofert i zawiadomieniem o wyborze oferty? Nie mogę znaleźć nigdzie opracowania opisującego postepowanie wykonawcze .... może ktoś z Państwa coś mi poleci.
Dzień dobry. Jak prowadzimy postepowanie do umowy ramowej? Czy tworzymy nowy SIWZ i przesyłamy do Wykonawców zaproszonych do złożenia ofert? Czy składają oni oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnieniu warunków udzialu? A co z informacjami z otwarcia ofert i zawiadomieniem o wyborze oferty? Nie mogę znaleźć nigdzie opracowania opisującego postepowanie wykonawcze .... może ktoś z Państwa coś mi poleci.
0
2020-10-04 09:07 0

S.

Sławomir .....

25

Trzeba wypracować własne zapisy.
Procedura postępowania wykonawczego zależy od tego czy mamy więcej niż jednego Wykonawcę, z którym podpisaliśmy umowę ramową i od tego co zawarte jest w umowie ramowej.
Czy zamówienia udzielane będą Wykonawcy wyłonionemu w celu zawarcia umowy wykonawczej na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. :
a) - tylko na podstawie umowy ramowej
czy
b) - na podstawie zaproszenia do składania ofert (gdzie określamy wszystko dokładniej w zgodzie z zapisami umowy ramowej gdzie procedura udzielania została opisana). Tu de facto mamy mini przetarg na zasadach opisanych w umowie ramowej. Wykonawcy co do zasady powinni złożyć aktualne oświadczenia przy procedurze zawierania umowy wykonawczej - pamiętajmy, że umowa ramowa może trwać do 4 lat (albo i dłużej ze względu na przedmiot zamówienia i szczególny interes zamawiającego) a realizacja umowy wykonawczej może jeszcze wykraczać poza ten okres. Informacje z otwarcia ofert w postępowaniu wykonawczym i wybór oferty najkorzystniejszej przekazujesz Wykonawcom, którzy uczestniczą w tym postępowaniu.
Trzeba wypracować własne zapisy. Procedura postępowania wykonawczego zależy od tego czy mamy więcej niż jednego Wykonawcę, z którym podpisaliśmy umowę ramową i od tego co zawarte jest w umowie ramowej. Czy zamówienia udzielane będą Wykonawcy wyłonionemu w celu zawarcia umowy wykonawczej na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. : a) - tylko na podstawie umowy ramowej czy b) - na podstawie zaproszenia do składania ofert (gdzie określamy wszystko dokładniej w zgodzie z zapisami umowy ramowej gdzie procedura udzielania została opisana). Tu de facto mamy mini przetarg na zasadach opisanych w umowie ramowej. Wykonawcy co do zasady powinni złożyć aktualne oświadczenia przy procedurze zawierania umowy wykonawczej - pamiętajmy, że umowa ramowa może trwać do 4 lat (albo i dłużej ze względu na przedmiot zamówienia i szczególny interes zamawiającego) a realizacja umowy wykonawczej może jeszcze wykraczać poza ten okres. Informacje z otwarcia ofert w postępowaniu wykonawczym i wybór oferty najkorzystniejszej przekazujesz Wykonawcom, którzy uczestniczą w tym postępowaniu.
0
2020-10-05 17:34 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy