Forum


Powrót Cena netto zamiast kwoty VAT

M.

Malwina .....

2

W załączniku do oferty - "Wyliczenie wartości ceny ofertowej" Wykonawca prawidłowo wyliczył cenę ofertową brutto oraz podał stawkę vat w % , ale zamiast kwoty vat wpisał cenę netto (w formularzu brak miejsca na podanie ceny netto). Czy można to uznać za pomyłkę rachunkową? Czy raczej odrzucić ofertę, jako zawierającą błędy w obliczeniu ceny?
W załączniku do oferty - "Wyliczenie wartości ceny ofertowej" Wykonawca prawidłowo wyliczył cenę ofertową brutto oraz podał stawkę vat w % , ale zamiast kwoty vat wpisał cenę netto (w formularzu brak miejsca na podanie ceny netto). Czy można to uznać za pomyłkę rachunkową? Czy raczej odrzucić ofertę, jako zawierającą błędy w obliczeniu ceny?
0
2020-10-06 10:14 1

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 632

Wszystko zależy od tego jak opisano sposób obliczenia ceny. Jeśli określiliście, że będzie brana pod uwagę tylko cena brutto, a wszelkie wyliczenia będą dokonywane od tej ceny, bo zamawiający w ogóle nie żądał wskazania ceny netto, to trzeba poprawić wartość Vat zgodnie ze wskazaną stawką.
Wszystko zależy od tego jak opisano sposób obliczenia ceny. Jeśli określiliście, że będzie brana pod uwagę tylko cena brutto, a wszelkie wyliczenia będą dokonywane od tej ceny, bo zamawiający w ogóle nie żądał wskazania ceny netto, to trzeba poprawić wartość Vat zgodnie ze wskazaną stawką.
0
2020-10-06 10:47 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy