Forum


Powrót Wykluczenie nierzetelnego wykonawcy

M.

Małgorzata .....

1

Witam. Czy mogę wykluczyć wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp w następującej sytuacji. Dostarcza do nas żywność bardzo złej jakości. Za niedługo nowy przetarg i obawiam się ze znowu przystąpią jako jedyni i wygrają. Czy na podstawie protokołów reklamacyjnych z poprzedniej umowy mogę ich wykluczyć jako wykonawcę dokonującego rażącego niedbalstwa w postaci notorycznie dostarczanego nieświeżego starego towaru?
Witam. Czy mogę wykluczyć wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp w następującej sytuacji. Dostarcza do nas żywność bardzo złej jakości. Za niedługo nowy przetarg i obawiam się ze znowu przystąpią jako jedyni i wygrają. Czy na podstawie protokołów reklamacyjnych z poprzedniej umowy mogę ich wykluczyć jako wykonawcę dokonującego rażącego niedbalstwa w postaci notorycznie dostarczanego nieświeżego starego towaru?
0
2020-10-06 10:22 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 632

Zamawiający musi mieć dowody nierzetelnego wykonania zamówienia lub jego niewykonania - badania towaru wskazujące na nieswieżość towarów lub ekspertyzy, dowody zastosowania kar umownych z tego tytułu lub wypowiedzenia umowy itp. wtedy można zastosować przesłankę fakultatywną z art. 24 ust. 5 pkt. 2 i wykluczyć takiego wykonawcę. Jeśli skończyło się tylko na reklamacjach i towar został wymieniony na właściwy, to trochę mało, żeby stwierdzić, że wykonawca w sposób zawiniony naruszył obowiązki zawodowe. osobiście proponowałabym ustalić takie wymagania, co do opisu przedmiotu zamówienia, kryteria lub warunki udziału w postępowaniu, warunki umowy, które zniechęcą tego wykonawcę do złożenia oferty.
Zamawiający musi mieć dowody nierzetelnego wykonania zamówienia lub jego niewykonania - badania towaru wskazujące na nieswieżość towarów lub ekspertyzy, dowody zastosowania kar umownych z tego tytułu lub wypowiedzenia umowy itp. wtedy można zastosować przesłankę fakultatywną z art. 24 ust. 5 pkt. 2 i wykluczyć takiego wykonawcę. Jeśli skończyło się tylko na reklamacjach i towar został wymieniony na właściwy, to trochę mało, żeby stwierdzić, że wykonawca w sposób zawiniony naruszył obowiązki zawodowe. osobiście proponowałabym ustalić takie wymagania, co do opisu przedmiotu zamówienia, kryteria lub warunki udziału w postępowaniu, warunki umowy, które zniechęcą tego wykonawcę do złożenia oferty.
0
2020-10-06 10:32 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy