Forum


Powrót MODYFIKACJA SIWZ W PRZETARGU OGRANICZONYM

M.

Małgorzata .....

0

Przetarg ograniczony, po wysłaniu SIWZ wykonawcom, którzy spełnili warunki okazało się, że jest błąd w SIWZ, w OPZ. Zamiast "2 x" ma być "4x i 1Y"
Jednak posiadanie "2X" było warunkiem udziału w postępowaniu.
Czy na podst. art. 38 ust. 4 możemy zmodyfikować treść SIWZ?
Przetarg ograniczony, po wysłaniu SIWZ wykonawcom, którzy spełnili warunki okazało się, że jest błąd w SIWZ, w OPZ. Zamiast "2 x" ma być "4x i 1Y" Jednak posiadanie "2X" było warunkiem udziału w postępowaniu. Czy na podst. art. 38 ust. 4 możemy zmodyfikować treść SIWZ?
0
2020-10-07 11:17 0

B.

Bartłomiej .....

8

Hmm. Art. 38 ust. 4 mówi o zmianie SIWZ bez konieczności zmiany ogłoszenia. Pisze Pani, że posiadanie "2X" było warunkiem udziału w postępowaniu, który winien mieć odzwierciedlenie zawarte w treści ogłoszenia o zamówieniu. Mamy zatem uruchomiony art. 51 ust. 1-1a i ust. 5, i mamy art. 38 ust. 4b, w myśl którego dokonywanie zmian w treści SIWZ po upływie terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym jest niedopuszczalne, albowiem w tym przypadku prowadzą one do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Możemy więć chyba mówić o postępowaniu obarczonym wadą...
Hmm. Art. 38 ust. 4 mówi o zmianie SIWZ bez konieczności zmiany ogłoszenia. Pisze Pani, że posiadanie "2X" było warunkiem udziału w postępowaniu, który winien mieć odzwierciedlenie zawarte w treści ogłoszenia o zamówieniu. Mamy zatem uruchomiony art. 51 ust. 1-1a i ust. 5, i mamy art. 38 ust. 4b, w myśl którego dokonywanie zmian w treści SIWZ po upływie terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym jest niedopuszczalne, albowiem w tym przypadku prowadzą one do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Możemy więć chyba mówić o postępowaniu obarczonym wadą...
0
2020-10-09 12:58 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy