Forum


Powrót Wartość zamówienia o którym mowa w art 67 ust 1 pkt 6

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Przeprowadzam zamówienie podstawowe o wartości A. Planuje równiez zamówienia o których mowa w art 67 ust 1 pkt 6 o wartości B (dawne uzupełniające). Przed wszczęćiem postepowania podstawowego zgodnie z dyspozycja art 32 ust 3 "Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość tych zamówień" ustalam wartość zamówienia która stanowi sumę wartości A i B.
Po pewnym czasie wszczynam na podstawie art 67 ust 1 pkt 6 postepowanie uzupełniające. Tym razem z WR. Czy wartościa tego zamówienia jest konsekwentnie suma A+B czy tylko B?
Przeprowadzam zamówienie podstawowe o wartości A. Planuje równiez zamówienia o których mowa w art 67 ust 1 pkt 6 o wartości B (dawne uzupełniające). Przed wszczęćiem postepowania podstawowego zgodnie z dyspozycja art 32 ust 3 "Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość tych zamówień" ustalam wartość zamówienia która stanowi sumę wartości A i B. Po pewnym czasie wszczynam na podstawie art 67 ust 1 pkt 6 postepowanie uzupełniające. Tym razem z WR. Czy wartościa tego zamówienia jest konsekwentnie suma A+B czy tylko B?
0
2020-10-07 15:49 0

M.

Monika .....

52

Według mnie zdecydowanie B. Kontroluję zamówienia i tak właśnie oceniam. Przed wszczęciem zamówienia z WR obowiązują zamawiającego standardowe zasady ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, w tym z art. 35 (termin szacowania). Analogicznie jak w przypadku powtarzania nierozstrzygniętej części zamówienia, przy kolejnym szacowaniu nie bierzemy już pod uwagę wartości zamówień udzielonych, czyli w Pani przypadku z umowy podstawowej. Już raz w końcu zostały zsumowane A i B.
Według mnie zdecydowanie B. Kontroluję zamówienia i tak właśnie oceniam. Przed wszczęciem zamówienia z WR obowiązują zamawiającego standardowe zasady ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, w tym z art. 35 (termin szacowania). Analogicznie jak w przypadku powtarzania nierozstrzygniętej części zamówienia, przy kolejnym szacowaniu nie bierzemy już pod uwagę wartości zamówień udzielonych, czyli w Pani przypadku z umowy podstawowej. Już raz w końcu zostały zsumowane A i B.
0
2020-10-08 08:08 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy