Forum


Powrót Błędny vat w zamówieniu poniżej 30 000 euro

M.

Małgorzata .....

2

Witam. Zamawiający w formularzu cenowym podał błędny Vat. W kilku pozycjach zamiast 23% obliczył cenę z 8% vatem. Wezwaliśmy wykonawcę do wyjaśnień i okazało się, że popełnił błąd. W zamówieniach powyżej 30 000 euro powinnam odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ale co zrobić w małym postępowaniu? Czy mogę poprawić ofertę i uznać wyjaśnienia Wykonawcy iż popełnił błąd?
Witam. Zamawiający w formularzu cenowym podał błędny Vat. W kilku pozycjach zamiast 23% obliczył cenę z 8% vatem. Wezwaliśmy wykonawcę do wyjaśnień i okazało się, że popełnił błąd. W zamówieniach powyżej 30 000 euro powinnam odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ale co zrobić w małym postępowaniu? Czy mogę poprawić ofertę i uznać wyjaśnienia Wykonawcy iż popełnił błąd?
0
2020-10-08 10:53 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Ponieważ w zamówieniach o wartości poniżej 30000€ nie stosuje sie art 89 ust 1 pkt 6, to taka poprawa oferty jest dopuszczalne, chyba że Wasz regulamin stanowi inaczej
Ponieważ w zamówieniach o wartości poniżej 30000€ nie stosuje sie art 89 ust 1 pkt 6, to taka poprawa oferty jest dopuszczalne, chyba że Wasz regulamin stanowi inaczej
0
2020-10-08 11:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy