Forum


Powrót art. 26 ust. 2 - wezwania do przedłożenia oświadczeń lub dokumentów - fakultatywność

E.

Emilia .....

1

Dzień dobry,
chciałam się upewnić, czy w PN w progu krajowym wskazując warunek dot. kompetencji lub uprawnień Wykonawcy, mogę nie stawiać żądania przedłożenia na wezwanie z art. 26 ust. 2 w celu potwierdzenia spełnienia warunku oświadczenia lub dokumentu. Czy mogę uznać za wystarczające złożenie przez Wykonawcę oświadczenia z art. 25a ust. 1 wstępnie potwierdzającego spełnienie warunków i braku podstaw wykluczenia?
Dzień dobry, chciałam się upewnić, czy w PN w progu krajowym wskazując warunek dot. kompetencji lub uprawnień Wykonawcy, mogę nie stawiać żądania przedłożenia na wezwanie z art. 26 ust. 2 w celu potwierdzenia spełnienia warunku oświadczenia lub dokumentu. Czy mogę uznać za wystarczające złożenie przez Wykonawcę oświadczenia z art. 25a ust. 1 wstępnie potwierdzającego spełnienie warunków i braku podstaw wykluczenia?
0
2020-10-12 09:55 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 196

Można poprzestać na oświadczeniach pod warunkiem, że w siwz nie zostały określone wymagane dokumenty. Innymi słowy, nie można zmienić zasad żądania po TSO.
Można poprzestać na oświadczeniach pod warunkiem, że w siwz nie zostały określone wymagane dokumenty. Innymi słowy, nie można zmienić zasad żądania po TSO.
0
2020-10-12 09:59 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy