Forum


Powrót Zmiana treści SIWZ - zmiana treści ogłoszenia i terminu składania ofert.

S.

Sylwia .....

0

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o zmianę treści SIWZ w dniu dzisiejszym (przetarg nieograniczony unijny). Zmiana jest istotna i konieczna jest zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Jutro zamierzam zamieścić zmianę treści SIWZ. Czy w tej sytuacji zmiana terminu otwarcia ofert na 21.10.2020 r. będzie wystarczająca. Jutro też zmienię treść ogłoszenia. Tylko ono będzie opublikowane po 5 dniach.
Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o zmianę treści SIWZ w dniu dzisiejszym (przetarg nieograniczony unijny). Zmiana jest istotna i konieczna jest zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Jutro zamierzam zamieścić zmianę treści SIWZ. Czy w tej sytuacji zmiana terminu otwarcia ofert na 21.10.2020 r. będzie wystarczająca. Jutro też zmienię treść ogłoszenia. Tylko ono będzie opublikowane po 5 dniach.
0
2020-10-12 14:53 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 425

W postępowaniach, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p., termin składania ofert nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
W postępowaniach, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p., termin składania ofert nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
0
2020-10-12 15:35 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy