Forum


Powrót wyjaśnienie RNC i co dalej

M.

Malwina .....

2

w ofercie wykonawcy mieli określić cenę ryczałtową za wykonanie zamówienia ale z podziałem na dwa zadania. czyli
cena brutto ogółem ...... w tym:
zadanie 1 ......
zadanie 2 ......

jeden z wykonawców złożył ofertę której ogólna cena nie jest jakoś rażąco niska, ale jesli chodzi o poszczególne zadania, to za zadanie drugie jego cena jest o 80% niższa od pozostałych. wezwaliśmy go do wytłumaczenia sie z RNC składowej ceny czyli dla zadania 2.
wykonawca odpisał ze podliczając koszty pomylił sie i wliczył do zadania 1 koszty z zadania 2. w konsekwencji cena zadania 2 zwiększyła sie trzykrotnie a cena zadania 1 zmniejszyła się o tą kwotę.

czy można mówić tu o zmianie treści oferty? na otwarciu ofert zostały odczytane wszyskie dane.
co o tym sądzicie?
w ofercie wykonawcy mieli określić cenę ryczałtową za wykonanie zamówienia ale z podziałem na dwa zadania. czyli cena brutto ogółem ...... w tym: zadanie 1 ...... zadanie 2 ...... jeden z wykonawców złożył ofertę której ogólna cena nie jest jakoś rażąco niska, ale jesli chodzi o poszczególne zadania, to za zadanie drugie jego cena jest o 80% niższa od pozostałych. wezwaliśmy go do wytłumaczenia sie z RNC składowej ceny czyli dla zadania 2. wykonawca odpisał ze podliczając koszty pomylił sie i wliczył do zadania 1 koszty z zadania 2. w konsekwencji cena zadania 2 zwiększyła sie trzykrotnie a cena zadania 1 zmniejszyła się o tą kwotę. czy można mówić tu o zmianie treści oferty? na otwarciu ofert zostały odczytane wszyskie dane. co o tym sądzicie?
1
2016-10-28 12:57 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

W mej ocenie wykonawca wyjaśnił iz nie zachodzi tu RNC, co oczywiście nie oznacza końca sprawy.
Musi Pani dokonać kwalifikacji czy zaistniała omyłka zawarta w ofercie ma charakter istotny. Jeśli tak to zamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. Jeśli natomiast omyłka zostanie zakwalifikowana jako nieistotna niepowodująca istotnych zmian treści oferty to zamawiający jest zobligowany do dokonania poprawek w ofercie
W mej ocenie wykonawca wyjaśnił iz nie zachodzi tu RNC, co oczywiście nie oznacza końca sprawy. Musi Pani dokonać kwalifikacji czy zaistniała omyłka zawarta w ofercie ma charakter istotny. Jeśli tak to zamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. Jeśli natomiast omyłka zostanie zakwalifikowana jako nieistotna niepowodująca istotnych zmian treści oferty to zamawiający jest zobligowany do dokonania poprawek w ofercie
0
2016-10-28 15:05 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy