Forum


Powrót Pełnomocnictwo.

V.

Violetta .....

3

W przetargu powyżej progów wykonawca nie załączył pełnomocnictwa do oferty, jednak w formularzu ofertowym wskazał , że pełnomocnictwo znajduje się w CEiDG. Po sprawdzeniu w rejestrze rzeczywiście pełnomocnik widnieje i posiada pełnomocnictwo do min. podpisania oferty. W SIWZ zamawiający wymagał, aby pełnomocnictwo złożyć poprzez platformę zakupową w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Czy w takiej sytuacji należy wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentu czy zapis w ofercie i wydruk z CEiDG wystarczy ?
W przetargu powyżej progów wykonawca nie załączył pełnomocnictwa do oferty, jednak w formularzu ofertowym wskazał , że pełnomocnictwo znajduje się w CEiDG. Po sprawdzeniu w rejestrze rzeczywiście pełnomocnik widnieje i posiada pełnomocnictwo do min. podpisania oferty. W SIWZ zamawiający wymagał, aby pełnomocnictwo złożyć poprzez platformę zakupową w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Czy w takiej sytuacji należy wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentu czy zapis w ofercie i wydruk z CEiDG wystarczy ?
0
2020-10-14 07:33 0

K.

Katarzyna .....

Fachowiec 358

pełnomocnictwo zamieszczone w CEiDG jest wystarczające. Teraz większość przedsiebiorców wpisuje pełnomocnika do CEiDG, żeby własnie za każdym razem nie było potrzeby wystawiania pełnomocnictwa.
pełnomocnictwo zamieszczone w CEiDG jest wystarczające. Teraz większość przedsiebiorców wpisuje pełnomocnika do CEiDG, żeby własnie za każdym razem nie było potrzeby wystawiania pełnomocnictwa.
0
2020-10-14 08:21 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy