Forum


Powrót Wstępne oświadczenie o niespełnieniu warunków

K.

Katarzyna .....

3

We wstępnym oświadczeniu o spełnianiu i niepodleganiu wykonawca oświadczył, że nie podlega wykluczeniu, skreślił zapis, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
Czy wezwać go w tej sytuacji do wyjaśnień? Odrzucić?
We wstępnym oświadczeniu o spełnianiu i niepodleganiu wykonawca oświadczył, że nie podlega wykluczeniu, skreślił zapis, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Czy wezwać go w tej sytuacji do wyjaśnień? Odrzucić?
0
2020-10-14 11:18 0

A.

Arkadiusz .....

9

Jeżeli oświadczenie jest błędne to uzupełniamy w trybie art. 26 ust. 3 pzp. Jeżeli wykonawca złoży takie same to ewentualnie możemy zastosować wyjaśnienie. W przypadku gdy wyjaśnienie nie rozwieje wątpliwości to takiego wykonawcę wykluczamy, a ofertę uznajemy za odrzuconą.
Jeżeli oświadczenie jest błędne to uzupełniamy w trybie art. 26 ust. 3 pzp. Jeżeli wykonawca złoży takie same to ewentualnie możemy zastosować wyjaśnienie. W przypadku gdy wyjaśnienie nie rozwieje wątpliwości to takiego wykonawcę wykluczamy, a ofertę uznajemy za odrzuconą.
0
2020-10-14 11:34 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy