Forum


Powrót Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert

J.

Joanna .....

10

Do ogłoszonego postępowania wpłynęły pytania od 2 Wykonawców. Postanowiliśmy wydłużyć termin składania/otwarcia ofert ponieważ czekamy na pomoc specjalistów w udzieleniu odp. Opublikowaliśmy w BZP i na stronie informację o zmianie terminu. Czy powinniśmy jeszcze wysłać informację do tych 2 Wykonawców?
Do ogłoszonego postępowania wpłynęły pytania od 2 Wykonawców. Postanowiliśmy wydłużyć termin składania/otwarcia ofert ponieważ czekamy na pomoc specjalistów w udzieleniu odp. Opublikowaliśmy w BZP i na stronie informację o zmianie terminu. Czy powinniśmy jeszcze wysłać informację do tych 2 Wykonawców?
0
2020-10-15 12:18 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 721

Zmiany ogłoszenia i zmiany treści SIWZ nie wysyła się do wykonawców, tylko publikuje w BZP(zm. ogłoszenia) i na stronie. Natomiast, jeśli w SIWZ określono, że udzielane wyjaśnienia treści SIWZ będą publikowane na stronie internetowej i wysyłane do wykonawców - to trzeba przekazać wszystkim, którzy pytali w tym postępowaniu. My stosujemy zapisy, ze udzielamy wyjaśnień tylko na stronie zamawiającego i po kłopocie.
Zmiany ogłoszenia i zmiany treści SIWZ nie wysyła się do wykonawców, tylko publikuje w BZP(zm. ogłoszenia) i na stronie. Natomiast, jeśli w SIWZ określono, że udzielane wyjaśnienia treści SIWZ będą publikowane na stronie internetowej i wysyłane do wykonawców - to trzeba przekazać wszystkim, którzy pytali w tym postępowaniu. My stosujemy zapisy, ze udzielamy wyjaśnień tylko na stronie zamawiającego i po kłopocie.
0
2020-10-15 12:39 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy