Forum


Powrót procedura odwrócona - wybrany wykonawca odstępuje od podpisania umowy

A.

Agnieszka .....

12

Jakie czynności powinnam dokonać, gdy wybrany wykonawca nie chce podpisać umowy w procedurze odwróconej. Unieważniam poprzedni wybór, wybieram kolejnego i wzywam do złożenia dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunku? Czy nie unieważniam, sprawdzam drugiego i dokonuję drugiego wyboru?
Jakie czynności powinnam dokonać, gdy wybrany wykonawca nie chce podpisać umowy w procedurze odwróconej. Unieważniam poprzedni wybór, wybieram kolejnego i wzywam do złożenia dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunku? Czy nie unieważniam, sprawdzam drugiego i dokonuję drugiego wyboru?
0
2020-10-15 14:18 0

B.

Bartłomiej .....

8

Powinna Pani unieważnić czynność wyboru oferty najkorzystniejszej i, jeżeli nie zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1, w myśl art. 24aa ust. 2 dokonać wyboru kolejnego wykonawcy, stosownie do wyniku dokonanej oceny podmiotowej tego wykonawcy.
Powinna Pani unieważnić czynność wyboru oferty najkorzystniejszej i, jeżeli nie zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1, w myśl art. 24aa ust. 2 dokonać wyboru kolejnego wykonawcy, stosownie do wyniku dokonanej oceny podmiotowej tego wykonawcy.
0
2020-10-16 08:33 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy