Forum


Powrót przedłużenie terminu związania ofertą

A.

Agnieszka .....

12

Czy w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego na przedluzenie terminu związania ofertą wraz z wadium wystarczy sam aneks do gwarancji wadialnej bez pisma z przedłużeniem?
Czy w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego na przedluzenie terminu związania ofertą wraz z wadium wystarczy sam aneks do gwarancji wadialnej bez pisma z przedłużeniem?
0
2020-10-15 15:24 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 932

Według mnie Nie. Wykonawca powinien się określić do kiedy przedłuża termin związania ofertą, jeśli to nie wynika z treści aneksu dokumentu wadialnego (a z reguły nie wynika). Przedłużenie wadium może być np. o 2 m-ce, a zamawiający chciał tylko o 1 m-c lub wykonawca póki, co zgadza się tylko na 1 m-c. Na podstawie samego aneksu wadium nie można z góry przyjąć, że wykonawca o ten sam czas zgodził się na przedłużenie TZO.
Według mnie Nie. Wykonawca powinien się określić do kiedy przedłuża termin związania ofertą, jeśli to nie wynika z treści aneksu dokumentu wadialnego (a z reguły nie wynika). Przedłużenie wadium może być np. o 2 m-ce, a zamawiający chciał tylko o 1 m-c lub wykonawca póki, co zgadza się tylko na 1 m-c. Na podstawie samego aneksu wadium nie można z góry przyjąć, że wykonawca o ten sam czas zgodził się na przedłużenie TZO.
0
2020-10-16 08:52 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy