Forum


Powrót Czy w ofercie wykonawca wycenia dostawę wraz z prawem opcji

M.

Monika .....

8

Witam. Czy w ofercie wykonawca wycenia dostawę wraz z prawem opcji? czy tylko zamówienie podstawowe?
Witam. Czy w ofercie wykonawca wycenia dostawę wraz z prawem opcji? czy tylko zamówienie podstawowe?
0
2020-10-16 09:54 0

A.

Aneta .....

Fachowiec 112

Wycenia również prawo opcji, co wiecej wycena również powinna opiewać opcję ,
(i zapis w OPZ np: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na dzierżawę 3 szt. nowych, kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych oraz 1 szt. kolorowego urządzenia drukującego z finiszerem w ramach zamówienia opcjonalnego. Zamawiający zastrzega, że prawo opcji jest uprawnieniem, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać w okresie obowiązywania umowy.)
Wycenia również prawo opcji, co wiecej wycena również powinna opiewać opcję , (i zapis w OPZ np: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na dzierżawę 3 szt. nowych, kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych oraz 1 szt. kolorowego urządzenia drukującego z finiszerem w ramach zamówienia opcjonalnego. Zamawiający zastrzega, że prawo opcji jest uprawnieniem, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać w okresie obowiązywania umowy.)
0
2020-10-16 10:01 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy