Forum


Powrót Usługa udzielenia kredytu a umowa o pracę

PN

Paweł Nasiłowski

0

Czy według Państwa istnieje konieczność umieszczania w SIWZ zapisów dotyczących umowy o pracę pracowników Wykonawców usługi udzielenia kredytu? Jeżeli nie to na jakiej podstawie to udowodnić?
Czy według Państwa istnieje konieczność umieszczania w SIWZ zapisów dotyczących umowy o pracę pracowników Wykonawców usługi udzielenia kredytu? Jeżeli nie to na jakiej podstawie to udowodnić?
0
2016-10-31 11:39 0

W.

Wiesława .....

6

Kredyty są zwolnione z pzp. Art. 4 pkt 3 lit ja) pożyczki lub kredyty, bez względu na to, czy wiążą się one z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyjątkiem kredytów zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego w granicach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej
Kredyty są zwolnione z pzp. Art. 4 pkt 3 lit ja) pożyczki lub kredyty, bez względu na to, czy wiążą się one z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyjątkiem kredytów zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego w granicach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej
1
2016-10-31 11:47 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy