Forum


Powrót inna omyłka czy błąd rachunkowy

I.

Ilona .....

3

Wykonawca w formularz cenowym w pozycji dotyczącej telewizora 55 cal. (1 szt.) wpisał w kolumnie cena jedn. brutto - 3 690,00; w kolumnie cena jednostkowa netto - 300,00 oraz w kolumnie łączna cena brutto 369,00 zł. (prawidłowa pewnie jest kwota 3 690,00)
C o w takiej sytuacji powinnam zrobić wezwać o wyjaśnienie czy jednak mogę to w jakiś sposób poprawić ?
Wykonawca w formularz cenowym w pozycji dotyczącej telewizora 55 cal. (1 szt.) wpisał w kolumnie cena jedn. brutto - 3 690,00; w kolumnie cena jednostkowa netto - 300,00 oraz w kolumnie łączna cena brutto 369,00 zł. (prawidłowa pewnie jest kwota 3 690,00) C o w takiej sytuacji powinnam zrobić wezwać o wyjaśnienie czy jednak mogę to w jakiś sposób poprawić ?
0
2020-10-19 13:21 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 424

wygląda na oczywista omyłke rachunkową, jednak nalezy sprawdzić jak opisaliście w siwz sposób obliczenia ceny czy nie ma tu jakiejś kolizji
wygląda na oczywista omyłke rachunkową, jednak nalezy sprawdzić jak opisaliście w siwz sposób obliczenia ceny czy nie ma tu jakiejś kolizji
0
2020-10-19 13:38 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy