Forum


Powrót brak podpisu na ofercie

A.

Anna .....

3

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została złożona oferta, której formularz ofertowy nie został podpisany. Czy taka ofertę bada się jeszcze pod katem np.rażąco niskiej ceny czy od razu odrzuca na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została złożona oferta, której formularz ofertowy nie został podpisany. Czy taka ofertę bada się jeszcze pod katem np.rażąco niskiej ceny czy od razu odrzuca na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1
0
2020-10-20 11:30 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 850

Każdą ofertę bada się w zakresie przesłanek odrzucenia. Jeśli dana oferta podlega odrzuceniu z kilku powodów, to zamawiający może wskazać w odrzuceniu jedną lub wszystkie przesłanki. W w/w przypadku badanie rażąco niskiej ceny wymagałoby złożenia przez wykonawcę dodatkowych wyjaśnień, co nie ma sensu skoro można od razu ofertę odrzucić z innego powodu. W takim przypadku nie ma potrzeby badania rażąco niskiej ceny. Jednak należy pamiętać, że cenę tej oferty bierze się do wyliczenia średniej cen wszystkich ofert przy sprawdzaniu, czy w postępowaniu występują inne rażąco niskie ceny ofert.
Każdą ofertę bada się w zakresie przesłanek odrzucenia. Jeśli dana oferta podlega odrzuceniu z kilku powodów, to zamawiający może wskazać w odrzuceniu jedną lub wszystkie przesłanki. W w/w przypadku badanie rażąco niskiej ceny wymagałoby złożenia przez wykonawcę dodatkowych wyjaśnień, co nie ma sensu skoro można od razu ofertę odrzucić z innego powodu. W takim przypadku nie ma potrzeby badania rażąco niskiej ceny. Jednak należy pamiętać, że cenę tej oferty bierze się do wyliczenia średniej cen wszystkich ofert przy sprawdzaniu, czy w postępowaniu występują inne rażąco niskie ceny ofert.
0
2020-10-20 11:46 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy