Forum


Powrót przetarg nieograniczony - dostawa energii elektrycznej

N.

Nina .....

6

Witam,
planujemy ogłosić przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej, zastanawiamy się nad zastosowaniem kryterium cena 100%. Proszę o pomoc w jak opisać standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.
Czy wystarczy taki zapis w OPZ "Standardy jakościowe: Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych. Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 ze zm.). Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 503 ze zm.)" Czy powinniśmy jeszcze przygotować cykl życia produktu? Proszę o wasze opinie
Witam, planujemy ogłosić przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej, zastanawiamy się nad zastosowaniem kryterium cena 100%. Proszę o pomoc w jak opisać standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Czy wystarczy taki zapis w OPZ "Standardy jakościowe: Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych. Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 ze zm.). Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 503 ze zm.)" Czy powinniśmy jeszcze przygotować cykl życia produktu? Proszę o wasze opinie
0
2020-10-20 13:56 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 631

W OPZ nie ma obowiązku podawania uzasadniania, że zamawiający zastosował kryterium cena 100%. Takie uzasadnienie jest potrzebne w razie kontroli.
W OPZ nie ma obowiązku podawania uzasadniania, że zamawiający zastosował kryterium cena 100%. Takie uzasadnienie jest potrzebne w razie kontroli.
0
2020-10-20 14:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy