Forum


Powrót planowane koszty robót budowlanych i prac projektowych

A.

Anna .....

5

Dzień dobry
dostałam z działu merytorycznego planowane koszty robót budowlanych i prac projektowych w excelu, bez daty oraz podpisu autora , czy to jest właściwa forma?
Dzień dobry dostałam z działu merytorycznego planowane koszty robót budowlanych i prac projektowych w excelu, bez daty oraz podpisu autora , czy to jest właściwa forma?
0
2020-10-22 09:47 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 692

Podstawą wszczęcia postępowania na roboty budowlane i szacowania robót budowlanych jest kosztorys inwestorski, a zasady opracowania kosztorysu inwestorskiego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Jeśli zamówienie dotyczy zaprojektuj i wybuduj, to szacowanie jest na podstawie planowanych kosztów robót i prac projektowych. Jednak ktoś personalnie dokonał tych wyliczeń, więc powinien się podpisać.
Podstawą wszczęcia postępowania na roboty budowlane i szacowania robót budowlanych jest kosztorys inwestorski, a zasady opracowania kosztorysu inwestorskiego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Jeśli zamówienie dotyczy zaprojektuj i wybuduj, to szacowanie jest na podstawie planowanych kosztów robót i prac projektowych. Jednak ktoś personalnie dokonał tych wyliczeń, więc powinien się podpisać.
0
2020-10-22 10:10 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy