Forum


Powrót szacowanie wartości zamówienia - czy łączyć?

J.

Justyna .....

3

W połowie roku ogłosiłam przetarg na usługi sprzątania w budynku A w miejscowości X Zamawiającego. Umowa została podpisana na 18 miesięcy.
Powoli planuje ogłosić kolejny przetarg na usługi sprzątania w budynku B w miejscowości Y. (umowa obowiązuje do końca stycznia 2021)
Czy powinnam łączyć oba zamówienia przy ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dla drugiego postępowania? Wówczas wpadam w próg unijny..
Natomiast jeśli nie będę łączyć szacowania drugiego postępowania z pierwszym - wyjdzie mi zamówienia poniżej 30.000 euro..
W połowie roku ogłosiłam przetarg na usługi sprzątania w budynku A w miejscowości X Zamawiającego. Umowa została podpisana na 18 miesięcy. Powoli planuje ogłosić kolejny przetarg na usługi sprzątania w budynku B w miejscowości Y. (umowa obowiązuje do końca stycznia 2021) Czy powinnam łączyć oba zamówienia przy ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dla drugiego postępowania? Wówczas wpadam w próg unijny.. Natomiast jeśli nie będę łączyć szacowania drugiego postępowania z pierwszym - wyjdzie mi zamówienia poniżej 30.000 euro..
0
2020-10-26 13:28 0

A.

Aneta .....

Fachowiec 110

nie. Dla ich klasyfikacji jako jednego zamówienia, decydujące znaczenie mają następujące okoliczności, które muszą się ziścić łącznie:

1) Tożsamość przedmiotowa

2) Tożsamość czasowa

3) Tożsamy krąg Wykonawców.
\Zamawiający musiałby to jednak udowodnić załączając minimum wiarygodne rozeznanie rynkowe.
nie. Dla ich klasyfikacji jako jednego zamówienia, decydujące znaczenie mają następujące okoliczności, które muszą się ziścić łącznie: 1) Tożsamość przedmiotowa 2) Tożsamość czasowa 3) Tożsamy krąg Wykonawców. \Zamawiający musiałby to jednak udowodnić załączając minimum wiarygodne rozeznanie rynkowe.
0
2020-10-26 13:59 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy