Forum


Powrót Oświadczenia wstępne a udostępniany podmiot

I.

Irmina .....

1

Witam, poniżej kilka krótkich pytań. Prośba o pomoc. Procedura odwrócona, przetarg krajowy. Czy oświadczenia wstępne składa także podmiot udostępniany, czy wystarczą oświadczenia wykonawcy, który oświadcza w dokumentach o braku podstaw wykluczenia i spełnianie warunków przez ten podmiot? Pytanie kolejne: Konsorcjum - lider i partner na osobnych oświadczeniach o spełnianiu warunków - partner dokonuje zapisów "nie dotyczy". Czy taką ofertę można uznać za poprawną? Pytanie kolejne: zobowiązanie dołączone do oferty - bez pieczątki firmy i podpisane parafą także bez pieczątki, mam wątpliwości co do podpisania przez odpowiednie osoby tego dokumentu. Czy wzywam ich do uzupełnienia dokumentu? Czy powyższe działania odbywają się na etapie badania wstępnego ofert czy dopiero później oferty najkorzystniejszej wg rankingu?
Witam, poniżej kilka krótkich pytań. Prośba o pomoc. Procedura odwrócona, przetarg krajowy. Czy oświadczenia wstępne składa także podmiot udostępniany, czy wystarczą oświadczenia wykonawcy, który oświadcza w dokumentach o braku podstaw wykluczenia i spełnianie warunków przez ten podmiot? Pytanie kolejne: Konsorcjum - lider i partner na osobnych oświadczeniach o spełnianiu warunków - partner dokonuje zapisów "nie dotyczy". Czy taką ofertę można uznać za poprawną? Pytanie kolejne: zobowiązanie dołączone do oferty - bez pieczątki firmy i podpisane parafą także bez pieczątki, mam wątpliwości co do podpisania przez odpowiednie osoby tego dokumentu. Czy wzywam ich do uzupełnienia dokumentu? Czy powyższe działania odbywają się na etapie badania wstępnego ofert czy dopiero później oferty najkorzystniejszej wg rankingu?
0
2020-10-27 09:43 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 850

ad. 1 w postępowaniu powyżej progu unijnego JEDZ składa wykonawca i podmiot trzeci. w krajowym wykonawca w swoim oświadczeniu wstępnym zaznacza, czy polega na podmiocie trzecim i oświadcza o braku podstaw wykluczenia tego podmiotu.
ad. 2 w którym miejscu partner dokonuje zapisu "nie dotyczy"?
ad. 3 Zobowiązanie podmiotu trzeciego podlega uzupełnieniu na etapie oceny oferty najwyżej ocenionej na podstawie art. 26.3
ad.4 Na etapie badania wstępnego sprawdzamy, czy oferty nie podlegają odrzuceniu oraz czy wszyscy wykonawcy złożyli JEDZ lub oświadczenia wstępne, zobowiązania jeśli dotyczy. Natomiast nie badamy treści tych oświadczeń i zobowiązania. Po ustaleniu rankingu badamy szczegółowo zobowiązanie i oświadczenia, które dotyczą oferty najwyżej ocenionej
ad. 1 w postępowaniu powyżej progu unijnego JEDZ składa wykonawca i podmiot trzeci. w krajowym wykonawca w swoim oświadczeniu wstępnym zaznacza, czy polega na podmiocie trzecim i oświadcza o braku podstaw wykluczenia tego podmiotu. ad. 2 w którym miejscu partner dokonuje zapisu "nie dotyczy"? ad. 3 Zobowiązanie podmiotu trzeciego podlega uzupełnieniu na etapie oceny oferty najwyżej ocenionej na podstawie art. 26.3 ad.4 Na etapie badania wstępnego sprawdzamy, czy oferty nie podlegają odrzuceniu oraz czy wszyscy wykonawcy złożyli JEDZ lub oświadczenia wstępne, zobowiązania jeśli dotyczy. Natomiast nie badamy treści tych oświadczeń i zobowiązania. Po ustaleniu rankingu badamy szczegółowo zobowiązanie i oświadczenia, które dotyczą oferty najwyżej ocenionej
0
2020-10-27 11:15 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy