Forum


Powrót KRK

ND

Natalia Drobniak

0

Przy obecnej ustawie pzp wniosek o niekaralnośc dla osoby w pkt 11 Wykonawca wypełnia powołując na:
11. Wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o osobie
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn zm.)

W związku ze zmianą pzp od 01.01.2021 r, czy w pkt 11 można powołać się na dwa rózne artykuły z dwóch ustaw pzp?

Pytanie wynika z faktu, iż nasza obecna niekaralnośc kończy sie z początkiem stycznia, a po tym terminie będą również kontunowane przetargi ogłoszone w 2020 roku.
Przy obecnej ustawie pzp wniosek o niekaralnośc dla osoby w pkt 11 Wykonawca wypełnia powołując na: 11. Wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o osobie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn zm.) W związku ze zmianą pzp od 01.01.2021 r, czy w pkt 11 można powołać się na dwa rózne artykuły z dwóch ustaw pzp? Pytanie wynika z faktu, iż nasza obecna niekaralnośc kończy sie z początkiem stycznia, a po tym terminie będą również kontunowane przetargi ogłoszone w 2020 roku.
0
2020-10-27 12:33 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 543

ad. 1 pzp t.j. 2019 poz. 1843 ze zm.
ad.2 nie wiem czy w sądzie potwierdzą Ci cos co jeszcze nie działa (nie obowiązuje) i i tak trzeba będzie po nowym roku powtórzyć
ad. 1 pzp t.j. 2019 poz. 1843 ze zm. ad.2 nie wiem czy w sądzie potwierdzą Ci cos co jeszcze nie działa (nie obowiązuje) i i tak trzeba będzie po nowym roku powtórzyć
0
2020-10-28 10:29 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy