Forum


Powrót brak zgody na przedłużenie TZO - kontrola

E.

Ewa .....

0

Szkoła ogłosiła przetarg na dostawę sprzętu. Z uwagi na zbliżający się upływ TZO Zamawiający wystąpił do wykonawców o przedłużenie, nie było wadium. W wyznaczonym terminie jeden z wykonawców nie wyraził woli przedłużenia TZO, wogóle się nie odezwał. W związku z powyższym Szkoła rozstrzygając przetarg wysłała wykonawcy info o odrzuceniu oferty oraz rozstrzygnięciu postępowania, tego samego dnia. Kontrola twierdzi że powinno być to w różnych datach, tj najpierw info o odrzuceniu a potem o wyborze. Dodam że podstawowy TZO upłynął 28 marca a rozstrzygnięcie jest z 2 kwietnia. Czy kontrolujący ma rację ?
Szkoła ogłosiła przetarg na dostawę sprzętu. Z uwagi na zbliżający się upływ TZO Zamawiający wystąpił do wykonawców o przedłużenie, nie było wadium. W wyznaczonym terminie jeden z wykonawców nie wyraził woli przedłużenia TZO, wogóle się nie odezwał. W związku z powyższym Szkoła rozstrzygając przetarg wysłała wykonawcy info o odrzuceniu oferty oraz rozstrzygnięciu postępowania, tego samego dnia. Kontrola twierdzi że powinno być to w różnych datach, tj najpierw info o odrzuceniu a potem o wyborze. Dodam że podstawowy TZO upłynął 28 marca a rozstrzygnięcie jest z 2 kwietnia. Czy kontrolujący ma rację ?
0
2020-10-27 13:55 0

A.

Anna .....

Fachowiec 114

Nie znajduję uzasadnienia dla konieczności wykonania tych czynności w różnych terminach. Zapewne kontrola widzi schemat: odrzucenie i czekamy 5 dni, następnie wybór i czekamy 5 dni - tak się tylko domyślam. Takie zachowanie Zamawiającego skutkowałoby niepotrzebnym wydłużaniem czasu. Wykonawca miał szansę na odwołanie się od decyzji odrzucenia jak i od wyboru. Nie rozumiem zarzutu...według mnie było ok. Przecież w poprzedniej ustawie o odrzuceniu informowało się właśnie przy wyborze oferty. Nowelizacja zmieniła, że o odrzuceniu informuje się niezwłocznie - co nie wyklucza takiej sytuacji jak opisana powyżej. Naprostujcie mnie, jeśli się mylę...
Nie znajduję uzasadnienia dla konieczności wykonania tych czynności w różnych terminach. Zapewne kontrola widzi schemat: odrzucenie i czekamy 5 dni, następnie wybór i czekamy 5 dni - tak się tylko domyślam. Takie zachowanie Zamawiającego skutkowałoby niepotrzebnym wydłużaniem czasu. Wykonawca miał szansę na odwołanie się od decyzji odrzucenia jak i od wyboru. Nie rozumiem zarzutu...według mnie było ok. Przecież w poprzedniej ustawie o odrzuceniu informowało się właśnie przy wyborze oferty. Nowelizacja zmieniła, że o odrzuceniu informuje się niezwłocznie - co nie wyklucza takiej sytuacji jak opisana powyżej. Naprostujcie mnie, jeśli się mylę...
0
2020-10-27 14:14 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy