Forum


Powrót Treść zobowiązania podmiotu trzeciego

H.

Hubert .....

21

Dzień dobry. Proszę o pilną pomoc w następującej sprawie.

W postępowaniu powyżej progów UE (dofinansowany ze środków UE) kilku wykonawców zadało pytania, które zostały złożone po terminie obligującym zamawiającego do udzielenia odpowiedzi. W związku z tym, Zamawiający po analizie pytań postanowił pozostawić je bez odpowiedzi.
Dziś wpłynęło kolejne pytanie od wykonawcy, które dotyczy wzoru zobowiązania podmiotu trzeciego przygotowanego przez zamawiającego.
Wykonawca podnosi, aby usunąć z niego zapis dot. solidarnej odpowiedzialności podmiotu z wykonawcą wobec Zamawiającego, w przypadku poniesienia szkody zamawiającego powstałej w skutek nieudostępnienia określonych zasobów. Argumentuje to tym, iż zapis ten dotyczy jedynie sytuacji finansowej lub ekonomicznej (art. 22a ust. 5), a nie zdolności technicznej lub zawodowej. I zgodnie z przywołanym artykułem ma rację. Zamawiający postawił w SIWZ warunki zarówno dotyczące zdolności zawodowej jak i sytuacji finansowej.
1. Czy zamawiający może udzielić odpowiedzi na to ostatnie pytanie pomijając poprzednie pytania innych wykonawców ? Nie będzie to naruszeniem zasad ?
2. Czy jeśli zamawiający pozostawi wzór w niezmienionej formie (z tym zapisem) to nie będzie rodzić to żadnych konsekwencji ?

Czy jednak najlepszym rozwiązaniem byłaby zmiana załącznika - wzór zobowiązania ? Zmiana taka nie wymaga chyba przesunięcia terminu składania ofert (do otwarcia ofert pozostał tydzień).

Proszę o podpowiedź.
Dzień dobry. Proszę o pilną pomoc w następującej sprawie. W postępowaniu powyżej progów UE (dofinansowany ze środków UE) kilku wykonawców zadało pytania, które zostały złożone po terminie obligującym zamawiającego do udzielenia odpowiedzi. W związku z tym, Zamawiający po analizie pytań postanowił pozostawić je bez odpowiedzi. Dziś wpłynęło kolejne pytanie od wykonawcy, które dotyczy wzoru zobowiązania podmiotu trzeciego przygotowanego przez zamawiającego. Wykonawca podnosi, aby usunąć z niego zapis dot. solidarnej odpowiedzialności podmiotu z wykonawcą wobec Zamawiającego, w przypadku poniesienia szkody zamawiającego powstałej w skutek nieudostępnienia określonych zasobów. Argumentuje to tym, iż zapis ten dotyczy jedynie sytuacji finansowej lub ekonomicznej (art. 22a ust. 5), a nie zdolności technicznej lub zawodowej. I zgodnie z przywołanym artykułem ma rację. Zamawiający postawił w SIWZ warunki zarówno dotyczące zdolności zawodowej jak i sytuacji finansowej. 1. Czy zamawiający może udzielić odpowiedzi na to ostatnie pytanie pomijając poprzednie pytania innych wykonawców ? Nie będzie to naruszeniem zasad ? 2. Czy jeśli zamawiający pozostawi wzór w niezmienionej formie (z tym zapisem) to nie będzie rodzić to żadnych konsekwencji ? Czy jednak najlepszym rozwiązaniem byłaby zmiana załącznika - wzór zobowiązania ? Zmiana taka nie wymaga chyba przesunięcia terminu składania ofert (do otwarcia ofert pozostał tydzień). Proszę o podpowiedź.
0
2020-10-28 08:38 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 849

Jeśli zdecydujecie się odpowiedzieć, to odpowiedziałabym, że jest to tylko wzór zobowiązania, który wykonawca powinien dopasować do swojej sytuacji. Poza tym uważam, że w takim przypadku na poprzednie pytania też należy odpowiedzieć.
Jeśli zdecydujecie się odpowiedzieć, to odpowiedziałabym, że jest to tylko wzór zobowiązania, który wykonawca powinien dopasować do swojej sytuacji. Poza tym uważam, że w takim przypadku na poprzednie pytania też należy odpowiedzieć.
0
2020-10-28 10:00 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy