Forum


Powrót Tarcza 4.0

M.

Mariusz .....

Fachowiec 168

Zwracam się z takim zapytaniem dot. ustawy tarcza 4.0. Nigdzie nie znalazłem w ustawie a może źle szukałem, czy jest jakiś art. w którym wskazane jest kiedy upływa okres jej obowiązywania?
W ustawie znajduje się art. 15vb. ust. 5., który brzmi: "Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy" oraz ust. 6. , który brzmi; 'Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można ustalić w wysokości większej niż określona w ust. 5, nie większej jednak niż 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją zamówienia, co zamawiający opisał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia." Chciałbym zastosować 10% zabezpieczenia w przetargu na roboty budowlane, jednakże nie wiem jak uzasadnić to i opisać w siwz. Z góry dziękuje za udzieloną pomoc w tym zakresie.
Zwracam się z takim zapytaniem dot. ustawy tarcza 4.0. Nigdzie nie znalazłem w ustawie a może źle szukałem, czy jest jakiś art. w którym wskazane jest kiedy upływa okres jej obowiązywania? W ustawie znajduje się art. 15vb. ust. 5., który brzmi: "Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy" oraz ust. 6. , który brzmi; 'Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można ustalić w wysokości większej niż określona w ust. 5, nie większej jednak niż 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją zamówienia, co zamawiający opisał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia." Chciałbym zastosować 10% zabezpieczenia w przetargu na roboty budowlane, jednakże nie wiem jak uzasadnić to i opisać w siwz. Z góry dziękuje za udzieloną pomoc w tym zakresie.
0
2020-10-28 20:52 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 423

Zapisy ustawy o których mowa obowiązuja w czassie nieokreślonym - do chwili ich zmiany lub usunięcia, jak poprawi sie sytuacja covidowa a raczej kryzysowa związana z covidem.
Zasadą jest zabezpieczenie do 5% Dla zabezpieczenia powyżej 5% musi byc mocne uzasadnienie. Bardzo ważne - musi ono byc opisane w siwz a nie tylko w jakiś dokumentach wewnętrznych Oznacza to że w zamówieniach powyżej progu wykonawca będzie mógł wnieść odwołanie na tak ustalone zabezpieczenie jeśli nie podzieli argumentacji zamawiacza
Zapisy ustawy o których mowa obowiązuja w czassie nieokreślonym - do chwili ich zmiany lub usunięcia, jak poprawi sie sytuacja covidowa a raczej kryzysowa związana z covidem. Zasadą jest zabezpieczenie do 5% Dla zabezpieczenia powyżej 5% musi byc mocne uzasadnienie. Bardzo ważne - musi ono byc opisane w siwz a nie tylko w jakiś dokumentach wewnętrznych Oznacza to że w zamówieniach powyżej progu wykonawca będzie mógł wnieść odwołanie na tak ustalone zabezpieczenie jeśli nie podzieli argumentacji zamawiacza
0
2020-10-29 08:21 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy