Forum


Powrót szacowanie wartości zamówienia

K.

Katarzyna .....

0

w sierpniu br. przeprowadziliśmy przetarg na wodociąg, została podpisana umowa na 250 tys. - termin zakończenia to 20.11.2020r. - to było zaplanowane w budżecie, natomiast we wrześniu okazało się ze jeszcze będziemy musieli zrobić dwa małe wodociągi jeden na 15 tys, a drugi na 30 tys. Czy powinnam przy szacowaniu wartości sumować wszystkie trzy wodociągi i zastosować ustawę pzp, czy mogę te dwa zrobić bez ustawy do 30 tys. eur.
w sierpniu br. przeprowadziliśmy przetarg na wodociąg, została podpisana umowa na 250 tys. - termin zakończenia to 20.11.2020r. - to było zaplanowane w budżecie, natomiast we wrześniu okazało się ze jeszcze będziemy musieli zrobić dwa małe wodociągi jeden na 15 tys, a drugi na 30 tys. Czy powinnam przy szacowaniu wartości sumować wszystkie trzy wodociągi i zastosować ustawę pzp, czy mogę te dwa zrobić bez ustawy do 30 tys. eur.
0
2020-10-30 07:56 0

A.

Aneta .....

Fachowiec 112

mozna skorzystac z 6a
Zgodnie z art. 6a „W przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80.000 euro dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.”

W praktyce przepis ten daje zamawiającemu możliwość zastosowania dla określonej części zamówienia uproszczonej procedury udzielenia zamówienia, a nawet odstąpienia od stosowania ustawy PZP, jeśli wartość nie przekroczy 30 tys. euro dla zamawiających klasycznych, oraz dla wszystkich sytuacji zastosowania tego przepisu dla zamówień sektorowych.

Jest to okoliczność bardzo korzystna dla zamawiającego. W jakiej sytuacji można jednak tę regulację zastosować, żeby nie narazić się na zarzut naruszenia przepisów ustawy PZP?

Przede wszystkim skorzystanie z art. 6a nie może prowadzić do zachowania sprzecznego z art. 32 ust. 2, tzn. „Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości”. A zatem art. 6a musi być zastosowany z przyczyn innych niż tylko możliwość udzielenia zamówienia dla części z ominięciem PZP – co potwierdził też jednoznacznie Prezes UZP w jednej ze swoich opinii.
Zamawiający musi mieć zatem w takim przypadku przygotowane uzasadnienie – dotyczące przyczyn technicznych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych itp. – dla podziału zamówienia na części.
mozna skorzystac z 6a Zgodnie z art. 6a „W przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80.000 euro dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.” W praktyce przepis ten daje zamawiającemu możliwość zastosowania dla określonej części zamówienia uproszczonej procedury udzielenia zamówienia, a nawet odstąpienia od stosowania ustawy PZP, jeśli wartość nie przekroczy 30 tys. euro dla zamawiających klasycznych, oraz dla wszystkich sytuacji zastosowania tego przepisu dla zamówień sektorowych. Jest to okoliczność bardzo korzystna dla zamawiającego. W jakiej sytuacji można jednak tę regulację zastosować, żeby nie narazić się na zarzut naruszenia przepisów ustawy PZP? Przede wszystkim skorzystanie z art. 6a nie może prowadzić do zachowania sprzecznego z art. 32 ust. 2, tzn. „Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości”. A zatem art. 6a musi być zastosowany z przyczyn innych niż tylko możliwość udzielenia zamówienia dla części z ominięciem PZP – co potwierdził też jednoznacznie Prezes UZP w jednej ze swoich opinii. Zamawiający musi mieć zatem w takim przypadku przygotowane uzasadnienie – dotyczące przyczyn technicznych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych itp. – dla podziału zamówienia na części.
0
2020-10-30 08:10 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy