Forum


Powrót umowy na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp zawarte w 2021 r.

K.

Kamila .....

0

Zwracam się z prośbą o pomoc – umowy do których zastosowanie mają aktualnie przepisy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp muszą być zawarte od początku przyszłego roku tj. data zawarcia umowy to 04.01.2020 r.) Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 50.000 zł, są to umowy zawierane co roku na cykliczne dostawy lub usługi (np. dostawa pieczywa do żłobków) W jednostce nie funkcjonuje regulamin zamówień publicznych poniżej 30.000 euro. Postepowania ta zostaną wszczęte w 2020 r. jednak sama umowa zostanie zawarta w 2021 r. Czy umowy w takiej formie mogą zostać zawarte, biorąc pod uwagę wejście w życie nowej ustawy? Czy w związku z zawarciem tych umów ciążą na Zamawiającym jakieś nowe obowiązki? Umów nie mogę zawrzeć w tym roku ze względu na brak środków finansowych.
Zwracam się z prośbą o pomoc – umowy do których zastosowanie mają aktualnie przepisy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp muszą być zawarte od początku przyszłego roku tj. data zawarcia umowy to 04.01.2020 r.) Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 50.000 zł, są to umowy zawierane co roku na cykliczne dostawy lub usługi (np. dostawa pieczywa do żłobków) W jednostce nie funkcjonuje regulamin zamówień publicznych poniżej 30.000 euro. Postepowania ta zostaną wszczęte w 2020 r. jednak sama umowa zostanie zawarta w 2021 r. Czy umowy w takiej formie mogą zostać zawarte, biorąc pod uwagę wejście w życie nowej ustawy? Czy w związku z zawarciem tych umów ciążą na Zamawiającym jakieś nowe obowiązki? Umów nie mogę zawrzeć w tym roku ze względu na brak środków finansowych.
0
2020-10-30 09:22 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 602

Skoro postępowanie rozpoczęte w 2020 co trzeba udowodnić (np. ogłoszenie zapytania o cenę) to przepisy obowiązują z roku 2020. Samo podpisanie umów może być w 2021 co podyktowane jest środkami a w motywacji postępowania np czasem trwania na poprawne jego przeprowadzenie.
Skoro postępowanie rozpoczęte w 2020 co trzeba udowodnić (np. ogłoszenie zapytania o cenę) to przepisy obowiązują z roku 2020. Samo podpisanie umów może być w 2021 co podyktowane jest środkami a w motywacji postępowania np czasem trwania na poprawne jego przeprowadzenie.
0
2020-10-30 09:31 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy