Forum


Powrót Polisa OC

R.

Roksana .....

0

Zamawiający wymaga od Wykonawcy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na określoną sumę (jako jeden z warunków udziału w postępowaniu). Przetarg jest na opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia przejść dla pieszych. Czy Wykonawca, który w polisie OC ma wpisany kod PKD: 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne spełnia warunek? Czy jeszcze jakiś kod powinien być wpisany?
Zamawiający wymaga od Wykonawcy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na określoną sumę (jako jeden z warunków udziału w postępowaniu). Przetarg jest na opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia przejść dla pieszych. Czy Wykonawca, który w polisie OC ma wpisany kod PKD: 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne spełnia warunek? Czy jeszcze jakiś kod powinien być wpisany?
0
2020-10-30 16:37 0

A.

Aneta .....

Fachowiec 111

ja bym nie miała problemu z uznaniem tej polisy.
ja bym nie miała problemu z uznaniem tej polisy.
0
2020-10-30 16:51 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy