Forum


Powrót wadium w formie niepieniężnej

R.

Roksana .....

0

Zgodnie z zapisem w SIWZ w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna dokument w oryginale trzeba złożyć w siedzibie Zamawiającego we wskazanym pokoju, gdzie zostanie wydane stosowne zaświadczenie o złożeniu wadium, które należy dołączyć do oferty. Czy jeżeli oryginał gwarancji ubezpieczeniowej został złożony razem z ofertą (w jednej kopercie) a nie jak wskazane w SIWZ Zamawiający może odrzucić ofertę?
Zgodnie z zapisem w SIWZ w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna dokument w oryginale trzeba złożyć w siedzibie Zamawiającego we wskazanym pokoju, gdzie zostanie wydane stosowne zaświadczenie o złożeniu wadium, które należy dołączyć do oferty. Czy jeżeli oryginał gwarancji ubezpieczeniowej został złożony razem z ofertą (w jednej kopercie) a nie jak wskazane w SIWZ Zamawiający może odrzucić ofertę?
0
2020-11-01 20:50 0

J.

Justyna .....

Fachowiec 704

Wadium ma zabezpieczać ofertę i być złożone do upływu TSO. Jeżeli zostało w oryginale dołączone do oferty to znaczy, że spełnia swoją funkcję. Zapisy Zamawiającego są w tym przypadku tylko formalizmem. Jeżeli Zamawiający zapisałby, że wadium ma zostać złożone w zielonej kopercie, a Wykonawca złożył je w czerwonej to oferty również nie można byłoby odrzucić.
Wadium ma zabezpieczać ofertę i być złożone do upływu TSO. Jeżeli zostało w oryginale dołączone do oferty to znaczy, że spełnia swoją funkcję. Zapisy Zamawiającego są w tym przypadku tylko formalizmem. Jeżeli Zamawiający zapisałby, że wadium ma zostać złożone w zielonej kopercie, a Wykonawca złożył je w czerwonej to oferty również nie można byłoby odrzucić.
0
2020-11-02 07:31 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy