Forum


Powrót Wymóg wniesienia wadium a COVID-19

K.

Krystyna .....

40

Przetarg unijny , Wykonawca prosi Zamawiającego o rezygnację z żądania wadium, powołuje się na Tarczę 4.0. Czy Zamawiający może zgodnie z PZP zrezygnować z żądania wadium ?
Proszę o pomoc.
Przetarg unijny , Wykonawca prosi Zamawiającego o rezygnację z żądania wadium, powołuje się na Tarczę 4.0. Czy Zamawiający może zgodnie z PZP zrezygnować z żądania wadium ? Proszę o pomoc.
0
2020-11-02 10:58 0

A.

Aneta .....

Fachowiec 111

2.Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium, októrym mowa wart.45 ustawy zdnia 29stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych. Przepisu art.45ust.1tej ustawy nie stosuje się
Natomiast może obniżyć %
2.Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium, októrym mowa wart.45 ustawy zdnia 29stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych. Przepisu art.45ust.1tej ustawy nie stosuje się Natomiast może obniżyć %
0
2020-11-02 12:12 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy