Forum


Powrót umowa na 24 miesiące - dostawa

A.

Aneta .....

Fachowiec 111

jak ją skonstruować, żeby były oferty - dopuścić waloryzację wskaźnikiem wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych? chodzi o zakup odziezy bhp i środków ochrony osobistej
jak ją skonstruować, żeby były oferty - dopuścić waloryzację wskaźnikiem wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych? chodzi o zakup odziezy bhp i środków ochrony osobistej
0
2020-11-02 12:05 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Waoryzacja ceny musi miec miejsce w przypadku umów trwających powyżej 12 miesięcy
-w przypadku zmiany stawki VAT,
- w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- w przypadku „zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne”.
gdy przywołane wyżej zmiany mają wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez wykonawcę oraz następuje w stopniu „odpowiednim” – czyli nie mniejszym i nie większym, niż faktyczny wpływ zmian na wspomniane koszty realizacji.
Waoryzacja ceny musi miec miejsce w przypadku umów trwających powyżej 12 miesięcy -w przypadku zmiany stawki VAT, - w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, - w przypadku „zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne”. gdy przywołane wyżej zmiany mają wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez wykonawcę oraz następuje w stopniu „odpowiednim” – czyli nie mniejszym i nie większym, niż faktyczny wpływ zmian na wspomniane koszty realizacji.
0
2020-11-02 12:26 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy