Forum


Powrót brak podpisu na formularzu ofertowym

A.

Anna .....

3

W przetargu nieograniczonym została złożona oferta, w której nie został podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowy. Na jakiej podstawie odrzucić tą ofertę?
W przetargu nieograniczonym została złożona oferta, w której nie został podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowy. Na jakiej podstawie odrzucić tą ofertę?
0
2020-11-03 09:35 0

A.

Aneta .....

Fachowiec 111

proszę spr zapisy SIWz, zalezy co jest napisane . Ponieważ brak podpisu nie zawsze stanowi podstawę odrzucenia jesli to np zalacznik dp ferty

Podstawą odrzucenia oferty nie podpisanej jest art. 89 ust. 1 pkt 1, jak i art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. Oferta złożona z naruszeniem przepisów o formie jest bowiem sprzeczna z przepisami ustawy Pzp i jednocześnie nieważna na podstawie odrębnych przepisów, tj. przepisów Kodeksu cywilnego, określających skutki niezachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
proszę spr zapisy SIWz, zalezy co jest napisane . Ponieważ brak podpisu nie zawsze stanowi podstawę odrzucenia jesli to np zalacznik dp ferty Podstawą odrzucenia oferty nie podpisanej jest art. 89 ust. 1 pkt 1, jak i art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. Oferta złożona z naruszeniem przepisów o formie jest bowiem sprzeczna z przepisami ustawy Pzp i jednocześnie nieważna na podstawie odrębnych przepisów, tj. przepisów Kodeksu cywilnego, określających skutki niezachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
0
2020-11-03 09:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy