Forum


Powrót Grupa Zakupowa

M.

Małgorzata .....

19

Rozstrzygnięto przetarg na dostawę gazu dla Grupy Zakupowej. Podmiot przeprowadzający postępowanie w imieniu członków Grupy podpisał umowę generalną. Pozostali członkowie będą podpisywali umowy szczegółowe. Czy podpisanie umowy generalnej jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia, czy muszę poczekać z ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia do czasu podpisania wszystkich umów szczegółowych??
Rozstrzygnięto przetarg na dostawę gazu dla Grupy Zakupowej. Podmiot przeprowadzający postępowanie w imieniu członków Grupy podpisał umowę generalną. Pozostali członkowie będą podpisywali umowy szczegółowe. Czy podpisanie umowy generalnej jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia, czy muszę poczekać z ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia do czasu podpisania wszystkich umów szczegółowych??
1
2016-11-03 07:05 0

W.

Wiesława .....

6

art. 16 ust. 6
6. Jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w całości w imieniu i na rzecz więcej niż jednego zamawiającego, wszyscy zamawiający ponoszą odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy. Odpowiedzialność powstaje również w przypadku, gdy jeden z zamawiających prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia, występując we własnym imieniu i w imieniu pozostałych zamawiających. 7
art. 16 ust. 6 6. Jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w całości w imieniu i na rzecz więcej niż jednego zamawiającego, wszyscy zamawiający ponoszą odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy. Odpowiedzialność powstaje również w przypadku, gdy jeden z zamawiających prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia, występując we własnym imieniu i w imieniu pozostałych zamawiających. 7
1
2016-11-03 10:38 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy