Forum


Powrót Art. 22a ust. 6

WA

Wiesława Alsanowska

6

Taki przypadek: Wykonawca korzysta z potencjału podmiotu trzeciego (doświadczenie). Do oferty dołączył zobowiązanie. Jego oferta została oceniona najwyżej w związku z czym na podstawie art. 26 ust. 2 został wezwany do złożenia wykazu robót i referencji. Niestety spóźnił się o 1 dzień dlatego został wezwany na podstawie art. 26 ust. 3 do uzupełnienia tych dokumentów. Okazało się po uzupełnieniu, że podmiot trzeci nie spełnia warunków. Można teraz zastosować art. 22a ust. 6 ??
Taki przypadek: Wykonawca korzysta z potencjału podmiotu trzeciego (doświadczenie). Do oferty dołączył zobowiązanie. Jego oferta została oceniona najwyżej w związku z czym na podstawie art. 26 ust. 2 został wezwany do złożenia wykazu robót i referencji. Niestety spóźnił się o 1 dzień dlatego został wezwany na podstawie art. 26 ust. 3 do uzupełnienia tych dokumentów. Okazało się po uzupełnieniu, że podmiot trzeci nie spełnia warunków. Można teraz zastosować art. 22a ust. 6 ??
0
2016-11-03 08:07 0

A.

Anna .....

16

Mam wątpliwości - czy po raz drugi można wezwać do uzupełnienia tego samego dokumentu/oświadczenia, jeśli się wykonawca spóźnił (czyli po prostu nie złożył w terminie wskazanym przez Zamawiającego) - co myślicie?
Mam wątpliwości - czy po raz drugi można wezwać do uzupełnienia tego samego dokumentu/oświadczenia, jeśli się wykonawca spóźnił (czyli po prostu nie złożył w terminie wskazanym przez Zamawiającego) - co myślicie?
1
2016-11-03 08:38 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy