Forum


Powrót Kolejność wykonywania czynności w procedurze

A.

Anna .....

26

Opis:
Procedura powyżej 30 tys. euro do progów unijnych, Zamawiający wymaga następujących dokumentów (przykładowo):
a) KRS/CEDiG
b) zaświadczenie z ZUS i US,
c) oświadczenie - wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
d) oświadczenie z art. 24 ust. 5,
e) zbiorcze zestawienie kosztów (rozliczenie ryczałtowe, pomocniczo),
f) dowód wniesienia wadium,
g) pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona,
h) wykaz robót 1 ( wymagane 2 roboty na spełnienie warunku – określone szczegółowo w siwz),
i) wykaz robót 2 (wymagane w celu oceny kryterium ponad wymagane 2 roboty z punktu h)),
j) w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda szczegółowych kart technicznych każdego urządzenia zabawowego.

Pytanie:
1. Proszę o wskazanie które dokumenty wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą przy zwykłej procedurze a które przy tzw. procedurze odwróconej (art. 24aa ustawy PZP).
2. Czy np. nieprawidłowo złożone pełnomocnictwo do oferty w zwykłej procedurze podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3a czy dopiero korzystam z tego przepisu w momencie gdy oferta będzie oceniona jako najkorzystniejsza.

Odpowiedzi na powyższe pytania pozwolą na uporządkowanie wykonywania kolejności czynności w każdej procedurze.
Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.
Opis: Procedura powyżej 30 tys. euro do progów unijnych, Zamawiający wymaga następujących dokumentów (przykładowo): a) KRS/CEDiG b) zaświadczenie z ZUS i US, c) oświadczenie - wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, d) oświadczenie z art. 24 ust. 5, e) zbiorcze zestawienie kosztów (rozliczenie ryczałtowe, pomocniczo), f) dowód wniesienia wadium, g) pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona, h) wykaz robót 1 ( wymagane 2 roboty na spełnienie warunku – określone szczegółowo w siwz), i) wykaz robót 2 (wymagane w celu oceny kryterium ponad wymagane 2 roboty z punktu h)), j) w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda szczegółowych kart technicznych każdego urządzenia zabawowego. Pytanie: 1. Proszę o wskazanie które dokumenty wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą przy zwykłej procedurze a które przy tzw. procedurze odwróconej (art. 24aa ustawy PZP). 2. Czy np. nieprawidłowo złożone pełnomocnictwo do oferty w zwykłej procedurze podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3a czy dopiero korzystam z tego przepisu w momencie gdy oferta będzie oceniona jako najkorzystniejsza. Odpowiedzi na powyższe pytania pozwolą na uporządkowanie wykonywania kolejności czynności w każdej procedurze. Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.
1
2016-11-03 08:34 0

W.

Wiesława .....

6

wydaje mi się, że czy to w procedurze odwróconej czy to klasycznej Wykonawcy składają te same dokumenty do oferty.
wydaje mi się, że czy to w procedurze odwróconej czy to klasycznej Wykonawcy składają te same dokumenty do oferty.
1
2016-11-03 09:31 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy