Forum


Powrót JEDZ - wskazanie pełnomocnika

S.

Sylwia .....

0

Wykonawca w części B Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy wykazał w tym miejscu Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, którzy udzieli pełnomocnictwa Kierownikowi Sprzedaży. Pełnomocnictwo dla niego jest załączone do oferty. Oferta została podpisana przez Kierownika Sprzedaży. Czy nie powinien być on wykazany w JEDZU jako przedstawiciel?
Wykonawca w części B Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy wykazał w tym miejscu Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, którzy udzieli pełnomocnictwa Kierownikowi Sprzedaży. Pełnomocnictwo dla niego jest załączone do oferty. Oferta została podpisana przez Kierownika Sprzedaży. Czy nie powinien być on wykazany w JEDZU jako przedstawiciel?
0
2020-11-04 11:33 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy