Forum


Powrót umowa podpisana przez Wykonawcę papierowo a Zamawiającego elektronicznie

A.

Aneta .....

Fachowiec 110

Chyba nie ma takiego STWORU .
Proszę o podstawę prawną albowiem zgłupiałam a muszę udowodnić Prezesowi. (plik elektroniczny wydrukowany i podpisany - rozdwojenie jaźni)
Chyba nie ma takiego STWORU . Proszę o podstawę prawną albowiem zgłupiałam a muszę udowodnić Prezesowi. (plik elektroniczny wydrukowany i podpisany - rozdwojenie jaźni)
0
2020-11-04 12:02 0

A.

Aneta .....

Fachowiec 110

znowu sobie sama odpowiadam :
https://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/briefings/2020/04/podpisywanie-umow-kwalifikowanym-podpisem-elektronicznymIII.pdf

Forma hybrydowa (mieszana):często występuje potrzeba podpisania umowy przez różne strony w różnej formie, np. kredytobiorca podpisuje umowę w formie pisemnej, zaś bank w formie elektronicznej. W takim przypadku strony muszą wymienić się plikiem elektronicznym i wersją papierową, aby oświadczenie woli złożone przezstronę doszło do drugiej strony (co jest niezbędne do skutecznego zawarcia umowy).Trzeba również pamiętać o tym, że całość umowy dokumentuje plikelektroniczny(zwykle pdf) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z egzemplarzem papierowym podpisanym przez drugą stronę.W przypadku kompletowania egzemplarzy podpisanych w formie mieszanej, strony powinny się wymienić nośnikami, na których są zawarte ich oświadczenia woli, w następujący sposób:•egzemplarze podpisane elektronicznie –przekazanie pocztą elektroniczną lub na fizycznym nośniku (płyta, pendrive);•egzemplarze podpisane pisemnie –przekazanie pocztą lub kurierem albo (gdy minie epidemia) osobiście.

tylko tyle znalazłam
znowu sobie sama odpowiadam : https://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/briefings/2020/04/podpisywanie-umow-kwalifikowanym-podpisem-elektronicznymIII.pdf Forma hybrydowa (mieszana):często występuje potrzeba podpisania umowy przez różne strony w różnej formie, np. kredytobiorca podpisuje umowę w formie pisemnej, zaś bank w formie elektronicznej. W takim przypadku strony muszą wymienić się plikiem elektronicznym i wersją papierową, aby oświadczenie woli złożone przezstronę doszło do drugiej strony (co jest niezbędne do skutecznego zawarcia umowy).Trzeba również pamiętać o tym, że całość umowy dokumentuje plikelektroniczny(zwykle pdf) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z egzemplarzem papierowym podpisanym przez drugą stronę.W przypadku kompletowania egzemplarzy podpisanych w formie mieszanej, strony powinny się wymienić nośnikami, na których są zawarte ich oświadczenia woli, w następujący sposób:•egzemplarze podpisane elektronicznie –przekazanie pocztą elektroniczną lub na fizycznym nośniku (płyta, pendrive);•egzemplarze podpisane pisemnie –przekazanie pocztą lub kurierem albo (gdy minie epidemia) osobiście. tylko tyle znalazłam
0
2020-11-05 08:40 2
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy