Forum


Powrót Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 Pzp

D.

Damian .....

0

Witam, czy zamawiający przygotowuje zawsze dla wykonawców oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2, nawet w sytuacji kiedy nie stawia warunków udziału w postępowaniu odnośnie sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej ? Nie chodzi mi o to czy wykonawca ma takie oświadczenie złożyć, bo to jest oczywiste, że jeżeli są stawiane warunki udziału w postępowaniu i wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów to składa takie oświadczenie, tylko o to czy zamawiający do każdego postępowania przygotowuje takie oświadczenie, nawet w sytuacji kiedy nie stawia warunków udziału w postępowaniu odnośnie sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej ?
Witam, czy zamawiający przygotowuje zawsze dla wykonawców oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2, nawet w sytuacji kiedy nie stawia warunków udziału w postępowaniu odnośnie sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej ? Nie chodzi mi o to czy wykonawca ma takie oświadczenie złożyć, bo to jest oczywiste, że jeżeli są stawiane warunki udziału w postępowaniu i wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów to składa takie oświadczenie, tylko o to czy zamawiający do każdego postępowania przygotowuje takie oświadczenie, nawet w sytuacji kiedy nie stawia warunków udziału w postępowaniu odnośnie sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej ?
0
2020-11-05 08:44 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 850

Jeśli w postępowaniu krajowym zamawiający nie stawia warunków, to w SIWZ nie żąda oświadczenia i nie załącza wzoru. Natomiast zawsze żąda oświadczenia o braku podstaw wykluczenia . W postępowaniu powyżej progów UE zawsze żąda JEDZ-a z zaznaczenie m odpowiednich sekcji.
Jeśli w postępowaniu krajowym zamawiający nie stawia warunków, to w SIWZ nie żąda oświadczenia i nie załącza wzoru. Natomiast zawsze żąda oświadczenia o braku podstaw wykluczenia . W postępowaniu powyżej progów UE zawsze żąda JEDZ-a z zaznaczenie m odpowiednich sekcji.
0
2020-11-05 09:13 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy