Forum


Powrót Uzasadnienie merytoryczne decyzji Zamawiającego w pytaniach przetargowych

K.

Krystyna .....

40

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czym Zamawiający kierował się tworząc pakiet z produktów o różnym przeznaczeniu i to jest jego 1 pytanie. W pytaniu 2 prosi o wydzielenie jednej z pozycji tegoż pakietu. W pytaniu 3 jeśli Zamawiający udzieli negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania 1 i 2 Wykonawca prosi o uzasadnienie merytoryczne decyzji Zamawiającego. Czy Zamawiający musi tłumaczyć się i udzielać taką odpowiedź? Co Państwo na to ?
Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czym Zamawiający kierował się tworząc pakiet z produktów o różnym przeznaczeniu i to jest jego 1 pytanie. W pytaniu 2 prosi o wydzielenie jednej z pozycji tegoż pakietu. W pytaniu 3 jeśli Zamawiający udzieli negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania 1 i 2 Wykonawca prosi o uzasadnienie merytoryczne decyzji Zamawiającego. Czy Zamawiający musi tłumaczyć się i udzielać taką odpowiedź? Co Państwo na to ?
0
2020-11-05 09:52 0

A.

Aneta .....

Fachowiec 111

Ja bym w ogole się zastanowiłą , czy jest to wyjaśneinie treści SIWZ, czy czepialstwo.
Zamawiający będąc gospodarzem postępowania każdorazowo, w stosunku do danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ocenia potrzebę żądania określonych produktów kierując się w szczególności zasadą uczciwej konkurencji oraz realną potrzebą zamówienia, niezależnie od swojego statusu podmiotowego i przedmiotowego. Zamawiający nie musi ujawniać swojego know-how.
Ja bym w ogole się zastanowiłą , czy jest to wyjaśneinie treści SIWZ, czy czepialstwo. Zamawiający będąc gospodarzem postępowania każdorazowo, w stosunku do danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ocenia potrzebę żądania określonych produktów kierując się w szczególności zasadą uczciwej konkurencji oraz realną potrzebą zamówienia, niezależnie od swojego statusu podmiotowego i przedmiotowego. Zamawiający nie musi ujawniać swojego know-how.
0
2020-11-05 10:01 2
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy