Forum


Powrót Wezwanie do złożenia wyjaśnień a uzupełnienie dokumentów

D.

Dominika .....

0

Zastanawia mnie fakt jak prawidłowo postąpić w przypadku wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w wyniku, których wykonawca , oprócz wyjaśnień złożył dokument do którego uzupełnienia nie był wzywany. Czy w takim przypadku jeśli się okaże ,ze złożone wyjaśnienia nic nie wnoszą /lub wnoszą i tak muszę go wezwać do uzupełnienia stosownego dokumentu.
Zastanawia mnie fakt jak prawidłowo postąpić w przypadku wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w wyniku, których wykonawca , oprócz wyjaśnień złożył dokument do którego uzupełnienia nie był wzywany. Czy w takim przypadku jeśli się okaże ,ze złożone wyjaśnienia nic nie wnoszą /lub wnoszą i tak muszę go wezwać do uzupełnienia stosownego dokumentu.
1
2016-11-03 10:29 0

W.

Wiesława .....

6

w poprzednim stanie prawnym mówiło się, że Wykonawca sam nie może nić uzupełniać. Teraz mamy przepis art. 26 ust. 6. który chyba załatwia tę kwestię ...:Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
w poprzednim stanie prawnym mówiło się, że Wykonawca sam nie może nić uzupełniać. Teraz mamy przepis art. 26 ust. 6. który chyba załatwia tę kwestię ...:Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
1
2016-11-03 10:35 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy