Forum


Powrót OFERTA ODRZUCONA, A PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ (USŁUGI SPOŁECZNE ART. 138O)

AB

Agnieszka Bartkowiak

0

Wpłynęło kilka ofert, jedna oferta podlega odrzuceniu - Wykonawca podał dwie ceny. Zamawiający chce prosić Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
Pytanie moje brzmi: Czy jeśli Zamawiający już ma wiedzę, że oferta konkretnego Wykonawcy zostanie odrzucona, to:
1) występuje do niego również z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą?
2) prośbę kieruje do wszystkich pozostałych Wykonawców, a do Tego konkretnego Wykonawcy nie.
3) prośbę kieruje do wszystkich pozostałych Wykonawców. Dodatkowo informuje tego konkretnego Wykonawcę o tym, że jego oferta została odrzucona. O odrzuceniu oferty informuje też wszystkich pozostałych Wykonawców?

Proszę o poradę. :-)
Wpłynęło kilka ofert, jedna oferta podlega odrzuceniu - Wykonawca podał dwie ceny. Zamawiający chce prosić Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Pytanie moje brzmi: Czy jeśli Zamawiający już ma wiedzę, że oferta konkretnego Wykonawcy zostanie odrzucona, to: 1) występuje do niego również z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą? 2) prośbę kieruje do wszystkich pozostałych Wykonawców, a do Tego konkretnego Wykonawcy nie. 3) prośbę kieruje do wszystkich pozostałych Wykonawców. Dodatkowo informuje tego konkretnego Wykonawcę o tym, że jego oferta została odrzucona. O odrzuceniu oferty informuje też wszystkich pozostałych Wykonawców? Proszę o poradę. :-)
0
2020-11-06 13:10 0

J.

Justyna .....

Fachowiec 637

Usługi społeczne żądzą się swoimi prawami i są zależne od tego co zamawiający określił w warunkach zamówienia i zapisów z regulaminu wewnętrznego. Na odrzucenie oferty w tym trybie nie przysługuje odwołanie. Zrobiłabym więc tak: przekazała wszystkim wykonawcom informację o odrzuceniu oferty wykonawcy x, a następnie wysłała do wykonawców nieodrzuconych wniosek o przedłużenie TZO. Może to być w jednym e-mailu.
Usługi społeczne żądzą się swoimi prawami i są zależne od tego co zamawiający określił w warunkach zamówienia i zapisów z regulaminu wewnętrznego. Na odrzucenie oferty w tym trybie nie przysługuje odwołanie. Zrobiłabym więc tak: przekazała wszystkim wykonawcom informację o odrzuceniu oferty wykonawcy x, a następnie wysłała do wykonawców nieodrzuconych wniosek o przedłużenie TZO. Może to być w jednym e-mailu.
0
2020-11-06 13:58 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy