Forum


Powrót Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych – Ewaryst Kowalczyk

P.

Piotr .....

3

W udostępnionych wzorach regulaminów udzielania zamówień, dla których w ograniczonym zakresie stosuje się nowa ustawę Pzp - "Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych" – Ewaryst Kowalczyk, jako górną granicę dla zamówień bagatelnych przyjmuje się kwotę 130 000,00 zł.
Taki zapis jest niezgodny z nową ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 r. w art. 2 ust. 1 pkt 1 jest mowa:
Przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130000 złotych, przez zamawiających publicznych.
Natomiast w art. 2 ust. 2, niniejszej ustawy, jest mowa:
Do udzielania zamówień klasycznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130 000 złotych, nie mniejsza jednak niż 50 000 złotych, zwanych dalej „zamówieniami bagatelnymi”, (...)

Z przepisów ustawy wynika jednoznacznie, że górną granica dla zamówień bagatelnych jest kwota 129 999,99 zł, a nie jak podaje autor 130 000,00 zł. Zamówienie o wartości szacunkowej 130 000,00 zł netto podlega już reżimowi przepisów nowej ustawy Pzp.
W udostępnionych wzorach regulaminów udzielania zamówień, dla których w ograniczonym zakresie stosuje się nowa ustawę Pzp - "Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych" – Ewaryst Kowalczyk, jako górną granicę dla zamówień bagatelnych przyjmuje się kwotę 130 000,00 zł. Taki zapis jest niezgodny z nową ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 r. w art. 2 ust. 1 pkt 1 jest mowa: Przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130000 złotych, przez zamawiających publicznych. Natomiast w art. 2 ust. 2, niniejszej ustawy, jest mowa: Do udzielania zamówień klasycznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130 000 złotych, nie mniejsza jednak niż 50 000 złotych, zwanych dalej „zamówieniami bagatelnymi”, (...) Z przepisów ustawy wynika jednoznacznie, że górną granica dla zamówień bagatelnych jest kwota 129 999,99 zł, a nie jak podaje autor 130 000,00 zł. Zamówienie o wartości szacunkowej 130 000,00 zł netto podlega już reżimowi przepisów nowej ustawy Pzp.
0
2020-11-06 14:07 3

K.

Kamila .....

0

W mojej ocenie również jest to cenna uwaga, tak jak to, że niektóre pojęcia użyte przez p. Kowalczyka w słowniczkach w przykładowych regulaminach uległy zmianie w nowej ustawie. Trzeba na to zwrócić uwagę podczas tworzenia własnych regulaminów.
W mojej ocenie również jest to cenna uwaga, tak jak to, że niektóre pojęcia użyte przez p. Kowalczyka w słowniczkach w przykładowych regulaminach uległy zmianie w nowej ustawie. Trzeba na to zwrócić uwagę podczas tworzenia własnych regulaminów.
0
2020-11-09 07:34 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy