Forum


Powrót Dokumenty w zamówieniu z wolnej ręki

D.

Damian .....

0

Mam pytanie w zamówieniu z wolnej ręki nie mam formularza ofertowego i muszę stworzyć różne oświadczenia m. in. oświadczenia o zamiarze powierzenia części zamówienia podwykonawcom, oświadczenie dotyczące RODO art. 13 lub art. 14, informacja dla celów statystycznych (informacja o statusie przedsiębiorcy) - niezbędne do ogłoszenia w BZP, czy ww. oświadczenia żądać od wykonawcy w oryginale czy wystarczy kopia poświadczona za zgodność z oryginałem ?
Mam pytanie w zamówieniu z wolnej ręki nie mam formularza ofertowego i muszę stworzyć różne oświadczenia m. in. oświadczenia o zamiarze powierzenia części zamówienia podwykonawcom, oświadczenie dotyczące RODO art. 13 lub art. 14, informacja dla celów statystycznych (informacja o statusie przedsiębiorcy) - niezbędne do ogłoszenia w BZP, czy ww. oświadczenia żądać od wykonawcy w oryginale czy wystarczy kopia poświadczona za zgodność z oryginałem ?
0
2020-11-09 12:33 0

A.

Aneta .....

Fachowiec 111

nie ma druku oferty, jednakże częśto się go tworzy pomocniczo, chociażby do negocjacji.
mogę Ci podesłać wzór zaproszenia do negocjacji wraz z zalacznikami
nie ma druku oferty, jednakże częśto się go tworzy pomocniczo, chociażby do negocjacji. mogę Ci podesłać wzór zaproszenia do negocjacji wraz z zalacznikami
0
2020-11-09 12:50 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy