Forum


Powrót Kara umowna - netto czy brutto?

M.

Małgorzata .....

2

Witam. Wykonawca w pytaniach do SIWZ prosi o modyfikację zapisów Umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. Wykonawca podkreśla, że VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. Jaką powinniśmy dać odpowiedź? Czy możemy pozostać przy kwocie brutto?
Witam. Wykonawca w pytaniach do SIWZ prosi o modyfikację zapisów Umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. Wykonawca podkreśla, że VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. Jaką powinniśmy dać odpowiedź? Czy możemy pozostać przy kwocie brutto?
0
2020-11-10 09:22 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Oczywiście że możecie zostac przy kwocie brutto. Zdecyydowanie większość kar ustalanych jest w ten sposób. To Wy decydujecie o wysokości kary (zachowując pewną proprcjonalność) a nie wykonawca który będzie uzywał różnych twierdzen na to aby kara była jak najniższa
Oczywiście że możecie zostac przy kwocie brutto. Zdecyydowanie większość kar ustalanych jest w ten sposób. To Wy decydujecie o wysokości kary (zachowując pewną proprcjonalność) a nie wykonawca który będzie uzywał różnych twierdzen na to aby kara była jak najniższa
0
2020-11-10 10:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy