Forum


Powrót Oferta wykonawcy bez podpisu tylko z parafką

M.

Małgorzata .....

0

W przetargu nieograniczonym otrzymałam ofertę od Wykonawcy, ale Wykonawca na końcu oferty nie złożył podpisu tylko wstawił parafkę, co w takim wypadku mogę zrobić z taką ofertą??Wykonawca w formularzu oferty złożył parafkę bez pieczątki. Tylko w tym dokumencie wskazał termin płatności faktury, który stanowił kryterium oceny oferty. Na pozostałych dokumentach, w tym formularzu ofertowo-cenowym, jest parafa (taka sama jak na formularzu oferty) wraz z pieczątką prezesa zarządu z imieniem i nazwiskiem. Czy ofertę należy przyjąć, czy odrzucić. Załączam komentarze na tak zaznaczam, że doktryna jest mocno podzielona.
W przetargu nieograniczonym otrzymałam ofertę od Wykonawcy, ale Wykonawca na końcu oferty nie złożył podpisu tylko wstawił parafkę, co w takim wypadku mogę zrobić z taką ofertą??Wykonawca w formularzu oferty złożył parafkę bez pieczątki. Tylko w tym dokumencie wskazał termin płatności faktury, który stanowił kryterium oceny oferty. Na pozostałych dokumentach, w tym formularzu ofertowo-cenowym, jest parafa (taka sama jak na formularzu oferty) wraz z pieczątką prezesa zarządu z imieniem i nazwiskiem. Czy ofertę należy przyjąć, czy odrzucić. Załączam komentarze na tak zaznaczam, że doktryna jest mocno podzielona.
0
2020-11-10 13:18 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 861

Owszem wyroki są różne. Natomiast ja skłaniam się w kierunku, że jeśli z analizy całej oferty (z załącznikami) nie mam wątpliwości czyj to jest podpis, to uznaję, że oferta została prawidłowo podpisana. Jednak decyzję musicie podjąć sami i na ewentualną obronę trzymać się tej linii orzeczniczej, która jest po stronie waszej decyzji. A życie pokaże, czy ktoś się od tej decyzji odwoła, czy nie.
Owszem wyroki są różne. Natomiast ja skłaniam się w kierunku, że jeśli z analizy całej oferty (z załącznikami) nie mam wątpliwości czyj to jest podpis, to uznaję, że oferta została prawidłowo podpisana. Jednak decyzję musicie podjąć sami i na ewentualną obronę trzymać się tej linii orzeczniczej, która jest po stronie waszej decyzji. A życie pokaże, czy ktoś się od tej decyzji odwoła, czy nie.
0
2020-11-10 13:52 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy